آژانس مسافرتی طلائی آسیا

تلفن 8887 3222
فکس 8887 3222 - 8888 0356
آدرس : 
تهران ، بزرگراه آفریقا ، خیابان نبش 17 گاندی ، پلاک 255
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد رضا پزشکی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر