آژانس مسافرتی ضیافت پرواز

آدرس : 
تهران ، شهرک قدس ، بلوار دادمان ، بلوار درختی ، نبش کوچه سوم.
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :ناصر قاسمی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator