آژانس مسافرتی صبای هما

فکس (+9821)4463 3107
موبایل (+98912) 826 0120
آدرس : 
جاده قدیم کرج- نرسیده به شهرک اکباتان -کوچه شهید عموییان( بیمه پنجم)-نبش کوچه دوم -ساختمان صندوق بازنشستگی هما - طبقه دوم
شهر :  تهران منطقه5
مدیر :ناصر طالبیان
پروانه کسب : الف - ب - بار
کد پستی : 33 - 2 1364
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر