آژانس مسافرتی شیما گشت نوین

تلفن 3378 1214 - 7
فکس 3378 1771
آدرس : 
تهران ، خیابان پیروزی ، روبروی ستاد فرماندهی نیروی هوایی ، ساختمان سمیم ، بلوک 1
شهر :  تهران منطقه14
مدیر :محمد فرمهینی فراهانی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر