آژانس مسافرتی شیر الدینی

فکس (+98511) 609 2888
موبایل (+98915) 310 8597
آدرس : 
مشهد ،پارک ملت،چهارراه میلاد،بین استقلال 7 و 9،شماره 49/1
شهر :  مشهد
مدیر :محمد هادی یوسفی راد
پروانه کسب : الف - ب - پ - رجاء
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر