آژانس مسافرتی شهر سفر

فکس (+9821) 8873 9364
موبایل (+98912) 323 9317
آدرس : 
تهران ،خیابان خرمشهر ( آپادانا ) پلاک 57
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد رضا پزشکی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1168
کد پستی : 33 - 2 1055 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر