آژانس مسافرتی شمال پرواز

فکس (+98111) 222 2331
موبایل (+98911) 111 4326 , 112 7715
آدرس : 
بابل ،بلوار شیخ طبرسی،روبروی پاساژ فردوسی،شماره 138
شهر :  بابل
مدیر :رستم قلی زاده
پروانه کسب : الف - ب - رجاء
کد پستی : 2231
کد پستی : 33 -2 1430 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر