آژانس مسافرتی شرق پویا

تلفن 8857 9901 - 5
فکس 8836 6165
آدرس : 
تهران ، شهرک غرب ، بلوارفرحزادی ، بلوار پونک باختری ، پلاک 134
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :هادی سلیمانی زاده
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator