آژانس مسافرتی شبدیز

فکس (+98411) 553 69 10
موبایل (+98914) 313 9837 , 415 4717
آدرس : 
تبریز ،چهارراه 17 شهریور،ابتدای خیابان 17 شهریور جدید،روبروی بانک ملی.
شهر :  تبریز
مدیر :علی زارع پور نصیری
پروانه کسب : ب - پ
اپراتور : Touroperator

ارسال نظر