آژانس مسافرتی سی بال

تلفن 8871 0398
فکس 8871 7549
آدرس : 
تهران ،خیابان ولیعصر،خیابان اسد آبادی،پلاک 147،طبقه سوم،واحد 6
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :مهر انگیز مصباح طباطبائی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 0994 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator