آژانس مسافرتی سماء تور

فکس (+9821) 7750 7839
موبایل (+98912) 122 9791
آدرس : 
تهران ،خیابان دکتر شریعتی،پایین تر از ملک،ایستگاه عوارضی،پلاک 334
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد طاهری
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1055
کد پستی : 33 - 2 3607 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر