آژانس مسافرتی سلوک

فکس 7750 7164
آدرس : 
تهران ،خیابان طالقانی،بعد از خیابان بهار،پلاک 535،طبقه دوم.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد علی مهرزادی
پروانه کسب : ب - پ
اپراتور : Tour operator