آژانس مسافرتی سفینه پرواز نگین

فکس 02188593502
تلفن 02188593502
شهر :  تهران
مدیر :حسین توکلی
پروانه کسب : 612
شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری  سفــیـنه پــرواز نــگــین

برگزار کننده انواع تورهای داخلی و خارجی
با مجوز بند ( الف ) و ( ب )

( مستقیم کار )

ارسال نظر