آژانس مسافرتی سفیران ایراتور

فکس (+9821) 8879 4751, 8878 9312
آدرس : 
تهران ،خیابان ولیعصر،بالاتر از ظفر،بلوار اسفندیاری،شماره 36
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :محمد باقر نحوی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1386
کد پستی : 33 - 2 1276 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator