آژانس مسافرتی سفربان سیر ایرانیان

تلفن 02188993058
تلفن 02188994058
وب سایت: https://www.safarbanseir.com
آدرس : 
تهران-خیابان فاطمی-جنب وزارت کشور -پلاک 71
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :ساناز غدیری
پروانه کسب : 953/126/15836

سفر از دیر باز نقش مهم و اساسی در زندگی انسان داشته است. سفر به ما این امکان را داده است که برای مدتی از فشارهای روحی و جسمی و زندگی عادی دور شویم.

زندگی سفر است و سفر انرژی تازه است.

آشنایی با ایده های  نو و یافتن فرصتهای جدید.

این شرکت با هدف ارایه خدمات با کیفیت مسافرتی و گردشگری و با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان مجرب و با انگیزه، بنیان نهاده شده است. آنچه ما را متمایز میکند تاکید بر رضایت پایدار مشتریان از خدمات ارایه شده میباشد.

خدمات ما:

 • ﺑرﮔزاری ﺗورهای ﻟوﮐس، دﺑﯽ-  ترکیه – قبرس –یونان-هند و ..
 • . ﺑرﮔزاری ﭘروازهای  ﻓول ﭼﺎرﺗر ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن  -ﺳواﺣل طﻼﺋﯽ وارﻧﺎ .
 • . ﺑرﮔزاری تور کامل و ترکیبی روسیه ، (ﻣﺳﮑو -ﺳوﭼﯽ  – ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ).
 • .ﺑرﮔزاری تور کامل  و ترکیبی ﮔرﺟﺳﺗﺎن( ﺗﻔﻠﯾس- ﺑﺎﺗوﻣﯽ )-ارمنستان( ایروان).
 • ﺑرﮔزاری ﺗورهای ترکیبی ﺑرزﯾل -آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﺎ هواپیمایی اﻣﺎرات–ﺟزﯾره زﯾﺑﺎی ﻣورﯾس.
 • ﺑرﮔزاری ﺗورھﺎی ﭼﺎرﺗر ﺗﺎﯾﻠﻧد ﭘوﮐت ﭘﺎﺗﺎﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑوک.
 • ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده ﺗورھﺎی ترکیبی ﻣﺎﻟزی و ﺳﻧﮕﺎﭘور- مالزی و تایلند.
 • رزرو 24 ساعته هتل در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ  با ﺑرﺧورداری از ﺟدﯾدﺗرﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی رزرواﺳﯾون آﻧﻼﯾن ﺑرای همکاران و ﻣﺳﺎﻓرﯾن .
 • اخذ روادید کشورهای آسیایی –اروپایی و ارایه خدمات وقت سفارتهای آمریکا، کانادا و انگلیس.
 • برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاهی درسراسر دنیا با هدف توسعه و بهبود صنعت کشور.
 • ارایه خدمات مسافرتی و اقامتی  ویژه به شرکتهای فعال در زمینه صادرات و واردات و بازرگانی.


ارسال نظر