آژانس مسافرتی سرزمین یخی شمال

تلفن 2236 0350
آدرس : 
.تهران، سعادت آباد، سرو غربی، ابتدای بلوار شهرداری شمالی، ساختمان سرو، طبقه دوم
شهر :  تهران منطقه2
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator