آژانس مسافرتی ستاره الهیه

فکس (+9821) 2201 3098
موبایل (+98912) 313 5461
وب سایت: http://www.setarehelahiyeh.com
آدرس : 
تهران ،الهیه،خیابان مریم شرقی،خیابان شریفی منش،شماره 8
شهر :  تهران منطقه1
مدیر :نادره حسام
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1231
کد پستی : 33 - 2 1110 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator