آژانس مسافرتی سالیان سفر امین

آدرس : 
خیابان ولیعصر، روبروی صدا و سیما، پلاک 2787
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :علیرضا امینی
پروانه کسب : 952/126/10066
آژانس سالیان سفر خدمات گردشگری مختلفی از جمله انواع تورهای داخلی و خارجی، وقت سفارت انگلیس، آمریکا، کانادا، پیکاپ ویزا ارائه می دهد.

ارسال نظر