آژانس مسافرتی سالک سیر پارسیان

فکس 8873 2178 - 8850 3033 - 5
آدرس : 
تهران ،خیابان خرمشهر ،جنب بانک رفاه،پلاک 109،طبقه اول جنوبی.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :مرجان قریب
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر