آژانس مسافرتی سالومه سیر

تلفن 41938
آدرس : 
خیابان بهشتی، بین مفتح و میر عماد، پلاک 8 واحد 9
شهر :  تهران منطقه7
مدیر :مجید اسمعیل زاده
پروانه کسب :  ب
اپراتور :  Tour operator