آژانس مسافرتی زیبائیهای جهانگردی

فکس (+9821) 8872 0061
آدرس : 
تهران ،خیابان شهید خالد اسلامبولی ( وزراء )،خیابان هفتم،پلاک 8 ،طبقه دوم.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :محمد حسن کرمانی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1601
اپراتور : Ticketing & Tour operator