آژانس مسافرتی زند

فکس 8898 3744 - 8896 8506
آدرس : 
تهران ،میدان فاطمی،جنب داروخانه فردوسی،ساختمان 64،نیم طبقه اول.
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :مجید کریمخان زند
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر