آژانس مسافرتی زمان پرواز

فکس (+9821) 8875 8508
موبایل (+98912) 314 0381
وب سایت: http://www.zamantour.com
آدرس : 
تهران ،خیابان استاد مطهری،بعد از خیابان امیر اتابک،بعد از خیابان علی اکبری ( پارسا )،شماره 129
شهر :  تهران منطقه7
مدیر :ابراهیم میر پوریان
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 1309
کد پستی : 33 - 2 1345 6
اپراتور : Ticketing & Tour operator