آژانس مسافرتی رسالت

فکس 0228 - 33173 484
آدرس : 
تهران ،شهرک واوان،انتهای خیابان شهید دکتر بهشتی،پلاک 2 و 3
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :عبدالزهرا طرفی
پروانه کسب : الف - ب
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر