آژانس مسافرتی راهیان فدک

تلفن 021-66860036
تلفن 021- 66869963
فکس 021-89773411
موبایل 0912-6956030
آدرس : 
تهران، خیابان آذربایجان، جنب پمپ بنزین، پلاک 990
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :پیمان سفیدگری خامنه
پروانه کسب : 14404/ت/23203
اپراتور : امیر مصدق

ارسال نظر