آژانس مسافرتی دیار عشق

فکس 5566 3417
آدرس : 
تهران ،انتهای بزرگراه نواب صفوی،خیابان هلال احمر،بعد از تقاطع عباسی،ساختمان 536
شهر :  تهران منطقه11
مدیر :مرتضی قربانی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator