آژانس مسافرتی دانشیار

تلفن 5590 8444
فکس 5597 1400
آدرس : 
شهر ری ، میدان نارنج ، خیابان شهید احمد قمی ، پلاک 5
شهر :  تهران
مدیر :محمد طاهر دانشیار
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر