آژانس مسافرتی خیام

فکس 6672 5580
آدرس : 
تهران ، خیابان فردوسی ، مقابل سفارت انگلیس ، ابتدای خیابان منوچهری ، پلاک 207
شهر :  تهران منطقه12
مدیر :عبدالرضا رضائی
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 33 - 2 0995 6
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر