آژانس مسافرتی جهان نما

فکس (+98111) 229 1016 , 220 5100
موبایل (+98911) 111 4041
وب سایت: http://www.jahannamatco.com
آدرس : 
بابل ،خیابان مدرس،بین چهارراه شهرداری و بانک پارسیان.
شهر :  بابل
مدیر : علی حسن پور
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2135
کد پستی : 32 -2 1248 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر