آژانس مسافرتی جنوب شرق

فکس (+98341) 222 9050
موبایل (+98913) 140 2034
وب سایت: http://www.jsktour.com
آدرس : 
کرمان ،خیابان پیروزی.
شهر :  كرمان
مدیر :مسعود دهقانی
پروانه کسب : الف - ب - پ - قطار
کد پستی : 2164
کد پستی : 33 - 2 1245 4
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر