آژانس مسافرتی جمشید

تلفن 2228 7700
فکس 2280 1115
آدرس : 
تهران ، تجریش ، خیابان شهید باهنر ، پلاک 323
شهر :  تهران منطقه1
مدیر :جمشید محی
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 5996 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator