آژانس مسافرتی تیزپر

تلفن 3391 1625 - 9
فکس 3391 1311
وب سایت: http://www.tizpar.com
آدرس : 
تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، پلاک 174
شهر :  تهران
مدیر :راچیک یایاخانیانس
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1924 4
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر