آژانس مسافرتی تیرنگ ساری

فکس (+98151) 221 3589
موبایل (+98911) 255 7429
آدرس : 
ساری ،خیابان شیخ طبرسی،نبش کوچه شهید جمالی.
شهر :  ساری
مدیر :محمد حسین پورمند
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2247
کد پستی : 33 - 2 1447 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر