آژانس مسافرتی تکین سیر

تلفن 2270 2660 - 4
فکس 2270 3636
آدرس : 
تهران ، خیابان ولیعصر ، بعد از پارک وی ، باغ فردوس ، پلاک 1/1686
شهر :  تهران منطقه1
مدیر :محسن هدائی
پروانه کسب : الف
کد پستی : 33 - 2 1111 3
اپراتور : Ticketing

ارسال نظر