آژانس مسافرتی توسعه ارتباطات بین الملل زیما

تلفن 4496 1207
آدرس : 
تهران - ستاری شمال - خیابان پیامبر مرکزی - خیابان هجرت - کوچه مریم - پلاک 19
شهر :  تهران منطقه5
مدیر :فرشته ثمری
مجری تورهای نمایشگاهی

چایناپلاس - ترک پلاست - اتو مکانیکا - نمایشگاه

ارسال نظر