آژانس مسافرتی ترنگ

فکس 8851 2848 - 8875 0401
آدرس : 
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، بین خیابان مفتح و میر عماد ، جنب استانداری ، پلاک 286
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :علیرضا حسنی
پروانه کسب : ب
اپراتور : Tour operator

ارسال نظر