آژانس مسافرتی تارخ

فکس (+98711) 233 0355
موبایل (+98917) 910 2996
آدرس : 
شیراز ،خیابان سی متری،سینما سعدی،طبقه فوقانی داروخانه بابک.
شهر :  شیراز
مدیر :علی اکبر کریمی منفرد
پروانه کسب : الف - ب - پ
کد پستی : 2233
کد پستی : 33 - 2 1510 3
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر