آژانس مسافرتی بوی گلسار

تلفن 01133114209
فکس 01133113267
تلفن 01133114479
آدرس : 
ساری ،بلوار طالقانی،روبروی پمپ بنزین ساری.
شهر :  ساری
مدیر :محمود عموزاد
پروانه کسب : الف - ب - پ
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر