آژانس مسافرتی بهشت پنهان

تلفن 0933 618 0066
فکس 00151 324 1162
آدرس : 
ساری، خیابان شهابی، روبروی بیست متری المهدی، مجتمع اشکان
شهر :  ساری
مدیر :علی شریفی رضوی
پروانه کسب : ب
مدیر تور : محمود رضا علامه

ارسال نظر