آژانس مسافرتی بسطامی

تلفن 021-66912323
فکس 021-66439809
موبایل 0912132660
وب سایت: http://www.bastamihaj.com
آدرس : 
خیابان رودکی  ، تقاطع آذربایجان،پلاک739 طبقه1
شهر :  تهران منطقه1345733118
مدیر :مجتبی بسطامی
پروانه کسب : الف-ب-پ
کد پستی :  310
کد پستی : 32210155

ارسال نظر