آژانس مسافرتی برفراز پارس کهن

تلفن 021-88084901
فکس 021-89785653
موبایل 091228448315
وب سایت: http://www.1St-Class.ir
آدرس : 
 تهران ، شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان سپهر ، گلبرگ 3 ، مجتمع یادگار ، واحد 11 ، آژانس مسافرتی بر فراز پارس
شهر :  تهران منطقه2
مدیر :پریسا صادقی
پروانه کسب : ب

ارسال نظر