آژانس مسافرتی برجیس

تلفن 021-88790021
فکس 021-88783421
وب سایت: http://www.BerjisTravel.com
آدرس : 
<div style="text-align: justify;">تهران ، میدان ونک ، تقاطع اتوبان کردستان ، ساختمان آئینه ونک ، شماره 112 ، آژانس مسافرتی برجیس</div>
شهر :  تهران منطقه3
مدیر :فرناز انوری
پروانه کسب : الف

ارسال نظر