آژانس مسافرتی بالدیس اصفهان

فکس (+98311) 662 9378
موبایل (+98913) 311 7772
آدرس : 
اصفهان ،خیابان میر،جنب بانک کار آفرین،شماره 68
شهر :  اصفهان
مدیر :محمد خواجو
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2096
کد پستی : 33 - 2 1283 0
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر