آژانس مسافرتی اوشیدا

موبایل 09397410805
تلفن 054-33441222
تلفن 054-33441666
آدرس : 
زاهدان بلوار قلنبر روبروی دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر
شهر :  زاهدان
مدیر :فهیمه شهرکی
پروانه کسب : 1234
اپراتور : قاسم نعیمی

ارسال نظر