آژانس مسافرتی اوج آسمان گشت

تلفن 021-88709346
موبایل 09125135400
فکس 021-88552357
آدرس : 
خیابان خالداسلامبولی- ساختمان وزرا- پلاک 76- طبقه 3- واحد302 شرقی
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :ژولیت مار طروس مار طروسیان
پروانه کسب : الف

ارسال نظر