آژانس مسافرتی آپادانا پرواز

فکس +98 21 88 98 14 36
موبایل +98 912 1507411
آدرس : 
تهران ،خیابان فاطمی،روبروی سازمان آب،پلاک 161
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :سعید وند رجب پور
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33-2 1334 2
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر