آژانس مسافرتی آپادانا سیر

تلفن 2222 2430
فکس 2292 3226
آدرس : 
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، شماره 1166
شهر :  تهران
مدیر :بهادر رنج کشان