آژانس مسافرتی آسان پرواز

تلفن 8875 2611 - 2
فکس 8875 6900
آدرس : 
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، میدان تختی ، مقابل ساختمان اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد
شهر :  تهران منطقه6
مدیر :احمد صفرزاده
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 33 - 2 1186 1
اپراتور : Ticketing & Tour operator