آژانس مسافرتی آذر گشت ملکی

فکس (+98411) 332 7229
موبایل (+98914) 115 7353
وب سایت: http://www.malekitour.com
آدرس : 
تبریز ،خیابان ولیعصر،فلکه بزرگ،جنب بانک صادرات.
شهر :  تبریز
مدیر :محمد جدیری ملکی
پروانه کسب : الف - ب - پ - رجاء
کد پستی : 2252
کد پستی : 33-2 1555 6
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر