آژانس مسافرتی آذربایجان سیر سهند

فکس (+98411) 554 5060
موبایل (+98914) 404 4313
آدرس : 
تبریز ،خیابان طالقانی،خیابان ارگ جدید نبش کوچه یوشاری همکف پلاک 158
شهر :  تبریز
مدیر :محمد حسن حمید خلیق
پروانه کسب : الف - ب
کد پستی : 2372
کد پستی : 33-2 1512 5
اپراتور : Ticketing & Tour operator

ارسال نظر